หอเกียรติยศ - เวิลด์ 132

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
penetier
วันที่ 13.03.2023 เวลา 10:41

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
penetier
วันที่ 19.02.2023 เวลา 04:15

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
SystemFailure
วันที่ 14.01.2023 เวลา 09:59

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Revolutio
วันที่ 26.02.2023 เวลา 01:35

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
Goddess Bestla
วันที่ 16.01.2023 เวลา 10:20

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Goddess Bestla
วันที่ 06.03.2023 เวลา 21:06

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
fransx
วันที่ 16.01.2023 เวลา 21:28

รางวัลประจำวันจาก 2023-03-25

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
DOGUS REIS

นักปล้นสะดมประจำวัน
DOGUS REIS

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
Chxrb