เวิลด์ 132 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 376
หมู่บ้านทั้งหมด: 49.285 (131.08 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 49.013
หมู่บ้านคนเถื่อน: 272
หมู่บ้านโบนัส: 6.153
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 257 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 19
ข้อความที่ถูกส่ง: 27.329 (72.68 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 14.599 (38.83 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 90.586 (240.92 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 9.130 (24.28 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 118
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 307
คะแนนทั้งหมด: 510.005.725 (1.356.398 ต่อผู้เล่น, 10.348 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 9.002.639.142
 • 7.071.784.988
 • 10.679.733.021
กองกำลังทั้งหมด:
 • 174,258 ล้าน
 • 130,127 ล้าน
 • 127,246 ล้าน
 • 8,081 ล้าน
 • 57,468 ล้าน
 • 27,015 ล้าน
 • 7,223 ล้าน
 • 5,539 ล้าน
 • 1.018
 • 4.889
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 463453
 • 346083
 • 338421
 • 21493
 • 152840
 • 71848
 • 19211
 • 14731
 • 3
 • 13
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 3536
 • 2640
 • 2582
 • 164
 • 1166
 • 548
 • 147
 • 112
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Osmiy
เผ่าใหม่ล่าสุด: WHS

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 15:31