เวิลด์ 132 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 3394
หมู่บ้านทั้งหมด: 42.211 (12.44 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 24.419
หมู่บ้านคนเถื่อน: 17.787
หมู่บ้านโบนัส: 5.267
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 76 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 216
ข้อความที่ถูกส่ง: 61.626 (18.16 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 30.385 (8.95 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 58.203 (17.15 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 8.128 (2.39 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 434
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.083
คะแนนทั้งหมด: 148.441.012 (43.736 ต่อผู้เล่น, 3.517 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 2.115.540.075
 • 1.847.017.771
 • 2.245.970.933
กองกำลังทั้งหมด:
 • 47,578 ล้าน
 • 36,837 ล้าน
 • 31,333 ล้าน
 • 4,531 ล้าน
 • 13,639 ล้าน
 • 5,737 ล้าน
 • 1,636 ล้าน
 • 926.034
 • 4.888
 • 3.898
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 14018
 • 10854
 • 9232
 • 1335
 • 4018
 • 1690
 • 482
 • 273
 • 1
 • 1
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1127
 • 873
 • 742
 • 107
 • 323
 • 136
 • 39
 • 22
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: haegon
เผ่าใหม่ล่าสุด: Ouch

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 12:40